שאלות ותשובות

לפני מספר חודשים, לאחר שנודע לנו על קיצוצים במשרות ו/או במשכורות, החלטנו להתארגן כעובדים. אתם, עובדי “שכטר”, בחרתם בנציגים לארבע העמותות המרכיבות את המוסד. אנחנו, הנציגים החלטנו להתארגן כוועד עובדים אחד משתי סיבות עקרויות: הראשונה הנה היסטורית-רגשית; והשנייה הנה מעשית, שהרי טובים השניים מן האחד.

מסיבות שכבר הובהרו לכם הן בכתב והן בשיחה פורמאלית שקיימנו בין העובדים לשני ארגוני עובדים, התברר לנו, הנציגים השונים שלכם, שכוחנו מועט ללא הצטרפות לאחד משני ארגונים אלו. קיימנו בחירות ובחרתם (חוץ מקול אחד) ב”כוח לעובדים”. כעת אנחנו בשלב יישום ההחלטה להצטרפות זו, ולשם כך חלקנו לכם טפסים מיועדים לכך. לאור קשיים כלכליים נוספים ומתמשכים, ההצטרפות לארגון “כוח לעובדים” הנה חיונית ודחופה. אנחנו מקווים כי המידע דלהלן, יספק לכם תשובות על כמה מן השאלות שלכם:

מה זה אומר להקים ועד עובדים?

הזכות להתאגד בוועד עובדים מעוגנת בחוקי מדינת ישראל ואף באמנות בין לאומיות עליהן היא חתומה. זכות זו שמורה לכל עובד ועובדת ונועדה לאזן את יחסי הכוחות הלא-שוויוניים בין המעסיקים לעובדים ולאפשר לעובדים לממש את כוחם על מנת לתבוע שכר ותנאי העסקה משופרים ולמנוע מהמעסיקים ניצול של העובדים.

ארגון  עובדים יציג, הוא זה אשר  לפחות שליש מהעובדים הצטרפו אליו.  ועד העובדים הוא זרוע של ארגון העובדים היציג. ועד שמסונף לארגון העובדים היציג יכול לפנות אל ההנהלה, לתבוע מו”מ ולחתום על הסכמים בשם כלל העובדים ולטובתם. בישראל קיימת חובה חוקית על מעסיק לנהל מו”מ בתום לב עם ארגון העובדים היציג (ועם וועד העובדים).

האם הוועד שלנו מתארגן באמצעות ארגון גג?

כן ולא. הרי, כאמור לעיל כל עוד אינכם ממלאים את הטפסים ומשלמים את דמי חברות (מינימום 33% מהעובדים), הארגון והוועד לא יכולים לתפקד כראוי ורצוי.

הארגון באמצעותו אנו מתאגדים הוא “כוח לעובדים”. זהו ארגון עובדים כללי וחדש (הוקם בשנת 2007) המאגד עובדים ממגוון תחומים. בין העובדים המאוגדים ב ‘כוח לעובדים’: סגל ההוראה באוניברסיטה הפתוחה, עובדי סינמטק ירושלים, צוות ההדרכה במוזיאון “גן המדע” במכון ויצמן, מטפלי רפואה משלימה בקופ”ח “כללית” ועוד.

מטרות הארגון הן: לארגן עובדים שלא התארגנו עד כה במקומות עבודתם, במגזר הפרטי והציבורי כאחד, להיאבק בכל אמצעי ודרכי המשא ומתן להגנה על זכויות העובדים, לשיפור תנאי שכרם ועבודתם, בתקופות שפע ובתקופות משבר.

הארגון מבוסס על מבנה דמוקרטי שבו הכוח נמצא בידי העובדים. על כן, אנחנו העובדים שולטים ואחראים על גורלנו.

אנשי הארגון  מחויבים לכל עובד ועובדת. הם פועלים מתוך הסתכלות רחבה ואידיאולוגיה מוצקה.  הם מספקים לנו תשתית ארגונית, משפטית ואידיאולוגית המתאימה למשימה המורכבת של הקמת ועד לעובדי “שכטר” המחולקים לעמותות שונות, המשרתים צבורים שונים ובו זמנית תלויים באותם התורמים ובמטרה אחת: הפצת המסורת היהודית רבת הפנים.

המבנה הדמוקרטי של הארגון מאפשר יכולת השפעה לכל אחת ואחד מן העובדים. אנו מקבלים מהם ליווי צמוד ועזרה בכל שלבי התהליך. כל הסכם שיוסכם וכל צעד משמעותי במאבק יהיה חייב לעבור אישור של אסיפת העובדים החברים בארגון.

כיצד מצטרפים?

ההצטרפות כרוכה בחתימה על טופס של “כוח לעובדים”, טופס הכרה בנציגות עובדים זמנית ובתשלום דמי חבר שנתיים בסך 300 ₪. המשתכרים משכורת נמוכה מ4000 ₪ ישלמו דמי חבר מופחתים בסך  120 ₪. כאמור, טפסים אלו חולקו לכם, ואתם מבוקשים להחזירם לנו, הנציגים בליווי צ’קי תשלום.

לתשלום דמי חבר באנטרנט לחצו כאן.

מה שלבי הפעולה הצפויים?

1- צירוף והחתמת כמה שיותר עובדים כחברים באיגוד. ככל שאנו רבים יותר כך עולה יכולת ההשפעה והמיקוח שלנו במו”מ.

2- גיבוש דרישות.

3- הצגת ההתארגנות לגורמי ההנהלה, דרישה להכיר בועד ולהכנס איתנו למו”מ.

אנו קוראים לכל עובד ועובדת, בכל העמותות, בכל תפקיד ומשרה להיות אחראים על עתידם.

האם עלולים לפטר אותי?

פיטורין או כל פגיעה בעובד על רקע התארגנות עובדים אסורים על פי חוק (סעיף 33 י’ בחוק הסכמים קיבוציים). האיגוד יגן על כל חבריו בנחישות וינקוט בצעדים הדרושים על מנת למנוע פיטורי עובד או להחזירו לעבודה. אנחנו שומרים ודואגים אחד לשני ולא עובדים לבד מול שרירות אפשרית של המעביד.

מדוע שלא נלך לבית משפט ונדרוש את מה שמגיע לנו על פי חוק?

בית משפט יוכל לחייב את המעסיק לתת לנו את המינימום הנדרש על פי חוק. אנו לא שואפים לקבל את המינימום אלא את הדרישות ההוגנות המגיעות לנו – בשכר ובתנאי העבודה. אלו דברים שאנו יכולים לדרוש מהמעסיק מכח היותנו קבוצה גדולה ומגובשת המסוגלת לנהל מו”מ.

האם יש לנו יעוץ משפטי?

כן. ל”כוח לעובדים” יש מערך רחב של עורכי דין ויועצי תקשורת שעוזרים להתארגנויות לפי הצורך.

בברכה,

נציגי העובדים הפועלים כוועד עובדים זמני