Archive for the ‘Uncategorized’ Category

נחתם הסכם קיבוצי – חוזרים לעבודה ביום ראשון

Friday, June 24th, 2011

1.      הודעה על חתימת הסכם במכון שכטר ובית מדרש לרבנים
היום, יום שישי בבוקר, סוף, סוף חתמנו על הסכם קיבוצי עם הנהלת מכון שכטר ובית המדרש לרבנים. חתימת ההסכם הביאה לסוף סכסוך העבודה במכון שכטר ובבית המדרש. מאחר ואין הסכם עם עובדי תל”י ומדרשת ירושלים, סכסוך העבודה נמשך בשתי המסגרות האלה. המשך הפעילות בהקשר זה יהיה תלוי בהחלטת העובדים בשתי העמותות שאינן חתומות על הסכם, עם סיוע של הועד מכל בחינה שתתבקש והמותרת במסגרת ההסכמים שנחתמו.
לא ניכנס כאן לפרטי ההסכם כי אלה כבר נודעו עם הפצת הטיוטה אתמול במיילים, ובמסגרת אסיפת העובדים שקיימנו אתמול כדי לאשרו. נזכיר עם זאת, שעם חתימת ההסכם הנהלת מכון שכטר התחייבה לנסות ולהשפיע על הנהלת תל”י לאמץ את עקרונות ההסכם שנחתם במסגרת מכון שכטר. 
2.      השלכות מיידיות
ההשלכות המיידיות ביותר של חתימת ההסכם הן כלהלן:
א – כל עובדי שכטר ובית המדרש חוזרים לעבודה ביום א’ הקרוב. המרצים של מכון שכטר יביאו לסיום הסמסטר בהתאם להחלטות שהתקבלו היום על ידי המועצה האקדמית ואשר יתפרסמו על ידי רינה. (החלטות מכוונות, בעיקר, להשלמת שני שיעורים ומטלות מתאימות דרך האינטרנט). חשוב להדגיש, שלפי החלטת המועצה האקדמית ההוראות חלות על כל הקורסים של סמסטר ב’, ואסור למרצה כלשהו להפלות תלמידים לרעה בשל העדרם בזמן השביתה. 
ב – במשכורת חודש יוני אשר תשולם בתחילת חודש יולי, יוחזרו 70% של המשכורות מזמן השביתה. כלל זה חל גם על משכורות מהשביתה הראשונה שהתקיימה בחודש נובמבר וגם על המשכורות מהשביתה האחרונה.
ג – המשכורת הקרובה תכלול גם תשלום תוספת ותק ומחצית דרגת קידום לפי הכללים המפורטים בהסכם.
3.      מבט קדימה על אף חתימת ההסכם וסיום סכסוך העבודה הנוכחי במכון שכטר ובבית ספר לרבנות, נכון יהיה לראות את המאבק שזה עתה הסתיים כשלב ראשון בלבד בבניית ארגון העובדים במקום עבודתנו. עדיין עומד על הפרק הצורך להתמודד עם שורה של בעיות שטרם קיבלו מענה. ראש וראשונה בבעיות האלה נמצאת שאלת יחסי העבודה בקרן תל”י ומדרשת ירושלים, ארגון יחסי העבודה במסגרת ‘כח לעובדים’ בין עובדי העמותות השונות, פיקוח על יישום ההסכמים שנחתמו, ועוד כהנה וכהנה.
כבר בשבוע הקרוב יתכנס הועד כדי לקבוע סדר יום להמשך פעולתו.
בהקשר הזה, נביא לידיעת כלל העובדים דברים שנאמרו מספר פעמים, אתמול, במסגרת האסיפה. שם נאמר שערכו של הסכם קיבוצי הוא באמת גדול מאוד, והוא חשוב ביותר כדי לאפשר הגנה יעילה על זכויות העובדים. אך הסכם קיבוצי מסוגל למלא את תפקידו רק בתנאי שקיים ועד עובדים פעיל וחזק שידאג לאכיפתו בשעת הצורך, והמסוגל להוביל בהתמודדות עם בעיות של עובדים שיעלו במשך הזמן. לכן, אנו מבקשים כבר עתה שכל אחד ואחת מכם יתחיל לתת את הדעת על הצורך בשירותו במסגרת הועד בעתיד, למרות שהבחירות הבאות לוועד העובדים יהיו רק בחורף הבא.
4.      תודות חברי הועד מבקשים בזאת גם להביע את רגשי לבם לכלל עובדי עמותות שכטר על שיתוף הפעולה והתמיכה ההדדית. אנו חשים בני מזל שזהו צבור העובדים שלנו, ומבורכים שניתנה לנו ההזדמנות להיות חלק מצבור נפלא שכזה.
לבסוף, אף שאנו עדיין נמצאים, כאמור, באמצע מהלך גיבוש ארגון העובדים בעמותות שכטר, נראה שזהו זמן מתאים להודות לכלל הפעילים בשנתיים האחרונות. אנו מודים במיוחד לכל אלה שעזרו בטלפונים, בארגון השטח, בדיבורים עם התקשורת, בשליחת  מיילים, במתן עצות, במו”מ בהעברת מסרים וכדו’.
במיוחד רצוננו להודות לכל חברי הועד שפעלו מההתחלה במסירות כדי להכין את הקרקע לבניית ארגון העובדים בעמותות שכטר, גם אם אינם חברים בועד הנוכחי. הכוונה, כמובן, ליהושע, ארי, פנינה, אינה ושרה. 
כמובן, תודה רבה מאוד ליוני ועמי וכלל החברים בארגון כוח לעובדים, הפועלים מתוך אידיאליזם, תחושה עמוקה של מחויבות אנושית וחברות אמיתית.

שבת שלום לכולנו.